چک‌لیست اشکالات بازرسی استاندارد آسانسور

چک‌لیست اشکالات بازرسی استاندارد آسانسور

آسانسور یکی از پرکاربرد‌‌‌‌‌‌‌‌ترین وسیله‌های حمل‌ونقل است که افراد در هر سنی روزانه از آن استفاده می‌کنند، پس ایمنی و کارایی آن بسیار اهمیت دارد؛ به همین خاطر از سال 1383 تمام پیمانکاران موظف به دریافت استاندارد آسانسور شدند. استاندارد آسانسور گواهی ایمنی و سلامت آسانسورهای نوساز است که دریافت آن از لحاظ قانونی و برای دریافت پایان کار ساختمان اجباری می‌باشد.پس از دریافت استاندارد آسانسور برای پایان کار، که استاندارد اولیه نامیده می‌شود، بهتر است سالانه اقدام به دریافت استاندارد ادواری آسانسور کنید؛ این استاندارد برای اطمینان از صحت سرویس و نگهداری آسانسور شماست. می‌توان گفت هر آسانسوری که موفق به دریافت استاندارد ادواری شود، از سرویس و نگهداری مناسبی برخوردار است.

از سال 1383، تمام پیمانکاران ساخت‌وساز ساختمان، موظف شدند که برای دریافت پایان‌کار ساختمان استاندارد آسانسور دریافت کنند. این استاندارد استاندارد اولیه آسانسور نامیده می‌شود.

چگونه می‌توان گواهی استاندارد آسانسور دریافت کرد؟

برای دریافت استاندارد آسانسور شما باید به یک شرکت معتبر آسانسور مراجعه کرده و قراردادی برای استانداردسازی آسانسور خود منعقد کنید؛ پس از انجام مراحلی، بازرسان برای بازدید از آسانسور به ساختمان شما می آیند و بر اساس یک چک‌لیست موارد استاندارد ایمنی آسانسور، آسانسور شما را بررسی کرده و از درست کار کردن آسانسور شما مطمئن می‌شوند.

درباره استانداردسازی آسانسور مقاله کامل‌تری داریم: «انواع استانداردهای آسانسور و نحوه اخذ آن»

مواردی که هنگام استانداردسازی آسانسور بازرسی می‌شود

موارد بسیاری هستند که باید در بخش‌های مختلف آسانسور رعایت شوند؛ مانند چاهک آسانسور، کابین آسانسور، درب کابین، درب طبقات، چاه آسانسور، کلید اصلی و… . در ادامه به این موارد می‌پردازیم.

مواردی که باید در چاهک آسانسور رعایت شده باشد

 1. جان‌پناه چاهک
 2. Stop چاهک
 3. پریز برق چاهک
 4. ضربه‌گیر قاب وزنه
 5. صفحه‌گذاری در زیر ریل‌ها
 6. میکروسوئیچ فلکه کشش
 7. هم‌سطحی کف چاهک
 8. ضربه‌گیر کابین
 9. سکوی کابین
 10. سکوی وزنه
 11. براکت پایین ریل‌ها
 12. آزاد بودن انتهای ریل‌ها
 13. روشنایی در فاصله 0.5 متر از کف
 14. تمیزی و عدم وجود گرد و غبار
 15. اضافه ریل‌ها در پایین

استاندارد آسانسور - چاهک آسانسور

مواردی که باید در کابین آسانسور رعایت شده باشد

 1. پلاک ظرفیت
 2. روشنایی کابین
 3. تهویه کابین
 4. تراز طبقات
 5. زنگ خطر
 6. چراغ اضطراری
 7. سینی زیر کابین و مهار
 8. تمیزی روی کابین
 9. نشانگر (نمراتور)
 10. اورلود
 11. لقی کابین
 12. مطابقت نمراتور با شاستی کابین
 13. لرزش و صدای ناهنجار در حرکت
 14. فاصل سیل کابین با درب طبقات

استاندارد آسانسور - کابین آسانسور

مواردی که باید برای درب کابین آسانسور رعایت شده باشد

 1. لقی لته‌ها
 2. عملکرد مناسب درب
 3. فاصله لته‌ها با چهارچوب
 4. فاصله لته‌ها با یکدیگر
 5. کنتاکت درب کابین
 6. نیروی بسته شدن
 7. برگشت درب درصورت وجود مانع

استاندارد آسانسور درب کابین آسانسور

مواردی که باید برای درب طبقات رعایت شده باشد

 1. خودبه‌خود بسته شدن درب
 2. نیروی بسته شدن
 3. شانگر و جهت حرکت
 4. روشنایی جلوی درب
 5. پاخور جلوی درب
 6. ناحیه بازشو درب
 7. گیر کردن به کف طبقه
 8. عملکرد قفل درب
 9. بازشدن درب با کلید سه‌گوش
 10. قطع شدن کنتاکت درب

درب طبقات - استاندارد آسانسور

مواردی که باید در چاه آسانسور رعایت شده باشد

 1. روشنایی چاه
 2. پیچ پشت‌بند ریل‌ها
 3. مهار قاب وزنه
 4. کفشک محافظ قاب وزنه
 5. لقی قاب وزنه
 6. 2 مهره و اشپل سربکسل قاب
 7. جنس دیواره چاه
 8. Stop روی کابین
 9. کلید رویزیون نرمال
 10. کلیدهای جهت بالا و پایین
 11. شماره‌گذاری جعبه رویزیون
 12. برچسب جعبه رویزیون
 13. 2 مهره و اشپل سربکسل کابین
 14. فاصله کابین با قاب وزنه
 15. تعداد کلیپس گاورنر
 16. جدا بودن پیچ‌ها از دیوار
 17. ضدزنگ براکت‌ها و آهن‌کشی
 18. مهار کابل سه‌فاز
 19. میکروسوئیچ پاراشوت
 20. پلاک و پلمپ پاراشوت
 21. فاصله کابین تا دیوار
 22. سیم‌ها داخل کانال و نصب در پوش آن
 23. تعداد و جهت کلیپس سیم‌بکسل‌ها
 24. هم‌سطحی دیواره زیر درب طبقه
 25. یکسان بودن کشش سیم‌بکسل‌ها
 26. شرایط بالای چاه روی کابین
 27. عبور وسایل غیرمرتبط با آسانسور
 28. فاصله قاب وزنه تا دیوار

استاندارد آسانسور - چاه آسانسور

با قطع کلید اصلی موارد زیر نباید از مدار خارج شوند

 1. روشنایی کابین
 2. روشنایی چاه
 3. روشنایی موتورخانه
 4. تهویه کابین

کلید آسانسور - استاندارد آسانسور

مواردی که باید در چاه ارت و درباره نحوه اتصال سیم ارت رعایت شده باشد

 1. وجود چاه ارت
 2. ارت موتور
 3. ارت کابین
 4. ارت تابلو تغذیه
 5. ارت تابلو فرمان
 6. ارت آهن‌کشی در چاهک
 7. ارت آهن‌کشی در موتورخانه

برق آسانسور - استاندارد آسانسور

مواردی که باید در موتور گیربکس رعایت شده باشد

 1. ضدزنگ شاسی موتور
 2. کشش سیم‌بکسل‌ها
 3. تراز موتور
 4. هم‌راستایی فلکه‌ها
 5. بالانس کابین با قاب وزنه
 6. خوردگی شیار فلکه
 7. دسته ترمز موتور
 8. تنظیم بودن ترمز
 9. رنگ زدن فلکه‌ها
 10. گارد فلکه گیربکس
 11. گارد فلکه هرزگرد
 12. سرخوردگی سیم‌بکسل‌ها روی فلکه
 13. تناسب موتور با ظرفیت کابین
 14. صدا و لرزش موتور

استاندارد آسانسور - موتور گیربکس آسانسور

مواردی که باید در موتورخانه رعایت شده باشد

 1. هشدار درب
 2. قفل درب موتورخانه
 3. جهت باز شدن درب
 4. روشنایی موتورخانه
 5. تهویه موتورخانه
 6. پله سکوی موتورخانه
 7. محل نصب کلید اصلی
 8. دستوالعمل بادوام
 9. قلاب سقف و پلاگ قلاب
 10. کلید سه‌گوش با پلاک
 11. جهت حرکت فلایویل
 12. شاخص طبقات روی سیم‌بکسل
 13. لبه‌ی 5cm حفره‌های کف
 14. وجود حفره اضافه در کف
 15. قفل دریچه اضطراری
 16. هشدار دریچه
 17. میکروسوئیچ دریچه
 18. عبور سیم‌ها از کانال
 19. میکروسوئیچ گاورنر
 20. پلاک و پلمپ گاورنر
 21. ارتفاع سقف موتورخانه
 22. فضای جلوی تابلو فرمان
 23. فضای کنار فلکه گیربکس
 24. فضای کنار گاورنر
 25. لغزنده بودن کف
 26. عبور وسایل غیر آسانسوری

استاندارد آسانسور - موتورخانه آسانسور

مواردی که باید در تابلو فرمان و تغذیه رعایت شده باشد

 1. کنترل بار تند/ کند
 2. کنترل فاز
 3. وسیله زمانی
 4. شماره‌گذاری سیم‌های ورودی به تابلو فرمان
 5. فیوز تابلو تغذیه
 6. برچسب فارسی تابلو تغذیه
 7. محل تابلو سه‌فاز
 8. فاصله حد بالا / پایین

استاندارد آسانسور - تابلو فرمان آسانسور

مواردی که باید در تست ترمز ایمنی (پاراشوت) عملکرد مناسب داشته باشند

 1. پاراشوت
 2. گاورنر
 3. میکروسوئیچ پاراشوت
 4. میکروسوئیچ گاورنر
 5. میکروسوئیچ فلکه کشش

امیدواریم که این مقاله به شما کمک کرده باشد که با موارد مورد نیاز برای استاندارد اولیه آسانسور خود آشنا شوید. لطفاً ما را در جریان دیدگاه‌های باارزش خود بگذارید.

استانداردسازی آسانسور می‌تواند نقش بسزایی در کاهش حوادث آسانسور داشته باشد و از تجربیات دلخراش و دردسرهای جدی جلوگیری کند. پیشنهاد می‌کنیم دیگر مقالات ما را در این‌خصوص مطالعه کنید:

بررسی چند حوادث دلخراش آسانسور

حوادث ساختمان گریبانگیر مدیران ساختمان

مقاله چقدر مفید بود؟

برای امتیاز دادن روی ستاره کلیک کنید

میانگین امتیازها 3.6 / 5. تعداد رای‌ها 12

آیا این مقاله کاربردی بود؟

آسانسور یکی از پرکاربرد‌‌‌‌‌‌‌‌ترین وسیله‌های حمل‌ونقل است که افراد در هر سنی روزانه از آن استفاده می‌کنند، پس ایمنی و کارایی آن بسیار اهمیت دارد؛ به همین خاطر از سال 1383 تمام پیمانکاران موظف به دریافت استاندارد آسانسور شدند. استاندارد آسانسور گواهی ایمنی و سلامت آسانسورهای نوساز است که دریافت آن از لحاظ قانونی و برای دریافت پایان کار ساختمان اجباری می‌باشد.پس از دریافت استاندارد آسانسور برای پایان کار، که استاندارد اولیه نامیده می‌شود، بهتر است سالانه اقدام به دریافت استاندارد ادواری آسانسور کنید؛ این استاندارد برای اطمینان از صحت سرویس و نگهداری آسانسور شماست. می‌توان گفت هر آسانسوری که موفق به دریافت استاندارد ادواری شود، از سرویس و نگهداری مناسبی برخوردار است.

از سال 1383، تمام پیمانکاران ساخت‌وساز ساختمان، موظف شدند که برای دریافت پایان‌کار ساختمان استاندارد آسانسور دریافت کنند. این استاندارد استاندارد اولیه آسانسور نامیده می‌شود.

چگونه می‌توان گواهی استاندارد آسانسور دریافت کرد؟

برای دریافت استاندارد آسانسور شما باید به یک شرکت معتبر آسانسور مراجعه کرده و قراردادی برای استانداردسازی آسانسور خود منعقد کنید؛ پس از انجام مراحلی، بازرسان برای بازدید از آسانسور به ساختمان شما می آیند و بر اساس یک چک‌لیست موارد استاندارد ایمنی آسانسور، آسانسور شما را بررسی کرده و از درست کار کردن آسانسور شما مطمئن می‌شوند.

درباره استانداردسازی آسانسور مقاله کامل‌تری داریم: «انواع استانداردهای آسانسور و نحوه اخذ آن»

مواردی که هنگام استانداردسازی آسانسور بازرسی می‌شود

موارد بسیاری هستند که باید در بخش‌های مختلف آسانسور رعایت شوند؛ مانند چاهک آسانسور، کابین آسانسور، درب کابین، درب طبقات، چاه آسانسور، کلید اصلی و… . در ادامه به این موارد می‌پردازیم.

مواردی که باید در چاهک آسانسور رعایت شده باشد

 1. جان‌پناه چاهک
 2. Stop چاهک
 3. پریز برق چاهک
 4. ضربه‌گیر قاب وزنه
 5. صفحه‌گذاری در زیر ریل‌ها
 6. میکروسوئیچ فلکه کشش
 7. هم‌سطحی کف چاهک
 8. ضربه‌گیر کابین
 9. سکوی کابین
 10. سکوی وزنه
 11. براکت پایین ریل‌ها
 12. آزاد بودن انتهای ریل‌ها
 13. روشنایی در فاصله 0.5 متر از کف
 14. تمیزی و عدم وجود گرد و غبار
 15. اضافه ریل‌ها در پایین

استاندارد آسانسور - چاهک آسانسور

مواردی که باید در کابین آسانسور رعایت شده باشد

 1. پلاک ظرفیت
 2. روشنایی کابین
 3. تهویه کابین
 4. تراز طبقات
 5. زنگ خطر
 6. چراغ اضطراری
 7. سینی زیر کابین و مهار
 8. تمیزی روی کابین
 9. نشانگر (نمراتور)
 10. اورلود
 11. لقی کابین
 12. مطابقت نمراتور با شاستی کابین
 13. لرزش و صدای ناهنجار در حرکت
 14. فاصل سیل کابین با درب طبقات

استاندارد آسانسور - کابین آسانسور

مواردی که باید برای درب کابین آسانسور رعایت شده باشد

 1. لقی لته‌ها
 2. عملکرد مناسب درب
 3. فاصله لته‌ها با چهارچوب
 4. فاصله لته‌ها با یکدیگر
 5. کنتاکت درب کابین
 6. نیروی بسته شدن
 7. برگشت درب درصورت وجود مانع

استاندارد آسانسور درب کابین آسانسور

مواردی که باید برای درب طبقات رعایت شده باشد

 1. خودبه‌خود بسته شدن درب
 2. نیروی بسته شدن
 3. شانگر و جهت حرکت
 4. روشنایی جلوی درب
 5. پاخور جلوی درب
 6. ناحیه بازشو درب
 7. گیر کردن به کف طبقه
 8. عملکرد قفل درب
 9. بازشدن درب با کلید سه‌گوش
 10. قطع شدن کنتاکت درب

درب طبقات - استاندارد آسانسور

مواردی که باید در چاه آسانسور رعایت شده باشد

 1. روشنایی چاه
 2. پیچ پشت‌بند ریل‌ها
 3. مهار قاب وزنه
 4. کفشک محافظ قاب وزنه
 5. لقی قاب وزنه
 6. 2 مهره و اشپل سربکسل قاب
 7. جنس دیواره چاه
 8. Stop روی کابین
 9. کلید رویزیون نرمال
 10. کلیدهای جهت بالا و پایین
 11. شماره‌گذاری جعبه رویزیون
 12. برچسب جعبه رویزیون
 13. 2 مهره و اشپل سربکسل کابین
 14. فاصله کابین با قاب وزنه
 15. تعداد کلیپس گاورنر
 16. جدا بودن پیچ‌ها از دیوار
 17. ضدزنگ براکت‌ها و آهن‌کشی
 18. مهار کابل سه‌فاز
 19. میکروسوئیچ پاراشوت
 20. پلاک و پلمپ پاراشوت
 21. فاصله کابین تا دیوار
 22. سیم‌ها داخل کانال و نصب در پوش آن
 23. تعداد و جهت کلیپس سیم‌بکسل‌ها
 24. هم‌سطحی دیواره زیر درب طبقه
 25. یکسان بودن کشش سیم‌بکسل‌ها
 26. شرایط بالای چاه روی کابین
 27. عبور وسایل غیرمرتبط با آسانسور
 28. فاصله قاب وزنه تا دیوار

استاندارد آسانسور - چاه آسانسور

با قطع کلید اصلی موارد زیر نباید از مدار خارج شوند

 1. روشنایی کابین
 2. روشنایی چاه
 3. روشنایی موتورخانه
 4. تهویه کابین

کلید آسانسور - استاندارد آسانسور

مواردی که باید در چاه ارت و درباره نحوه اتصال سیم ارت رعایت شده باشد

 1. وجود چاه ارت
 2. ارت موتور
 3. ارت کابین
 4. ارت تابلو تغذیه
 5. ارت تابلو فرمان
 6. ارت آهن‌کشی در چاهک
 7. ارت آهن‌کشی در موتورخانه

برق آسانسور - استاندارد آسانسور

مواردی که باید در موتور گیربکس رعایت شده باشد

 1. ضدزنگ شاسی موتور
 2. کشش سیم‌بکسل‌ها
 3. تراز موتور
 4. هم‌راستایی فلکه‌ها
 5. بالانس کابین با قاب وزنه
 6. خوردگی شیار فلکه
 7. دسته ترمز موتور
 8. تنظیم بودن ترمز
 9. رنگ زدن فلکه‌ها
 10. گارد فلکه گیربکس
 11. گارد فلکه هرزگرد
 12. سرخوردگی سیم‌بکسل‌ها روی فلکه
 13. تناسب موتور با ظرفیت کابین
 14. صدا و لرزش موتور

استاندارد آسانسور - موتور گیربکس آسانسور

مواردی که باید در موتورخانه رعایت شده باشد

 1. هشدار درب
 2. قفل درب موتورخانه
 3. جهت باز شدن درب
 4. روشنایی موتورخانه
 5. تهویه موتورخانه
 6. پله سکوی موتورخانه
 7. محل نصب کلید اصلی
 8. دستوالعمل بادوام
 9. قلاب سقف و پلاگ قلاب
 10. کلید سه‌گوش با پلاک
 11. جهت حرکت فلایویل
 12. شاخص طبقات روی سیم‌بکسل
 13. لبه‌ی 5cm حفره‌های کف
 14. وجود حفره اضافه در کف
 15. قفل دریچه اضطراری
 16. هشدار دریچه
 17. میکروسوئیچ دریچه
 18. عبور سیم‌ها از کانال
 19. میکروسوئیچ گاورنر
 20. پلاک و پلمپ گاورنر
 21. ارتفاع سقف موتورخانه
 22. فضای جلوی تابلو فرمان
 23. فضای کنار فلکه گیربکس
 24. فضای کنار گاورنر
 25. لغزنده بودن کف
 26. عبور وسایل غیر آسانسوری

استاندارد آسانسور - موتورخانه آسانسور

مواردی که باید در تابلو فرمان و تغذیه رعایت شده باشد

 1. کنترل بار تند/ کند
 2. کنترل فاز
 3. وسیله زمانی
 4. شماره‌گذاری سیم‌های ورودی به تابلو فرمان
 5. فیوز تابلو تغذیه
 6. برچسب فارسی تابلو تغذیه
 7. محل تابلو سه‌فاز
 8. فاصله حد بالا / پایین

استاندارد آسانسور - تابلو فرمان آسانسور

مواردی که باید در تست ترمز ایمنی (پاراشوت) عملکرد مناسب داشته باشند

 1. پاراشوت
 2. گاورنر
 3. میکروسوئیچ پاراشوت
 4. میکروسوئیچ گاورنر
 5. میکروسوئیچ فلکه کشش

امیدواریم که این مقاله به شما کمک کرده باشد که با موارد مورد نیاز برای استاندارد اولیه آسانسور خود آشنا شوید. لطفاً ما را در جریان دیدگاه‌های باارزش خود بگذارید.

استانداردسازی آسانسور می‌تواند نقش بسزایی در کاهش حوادث آسانسور داشته باشد و از تجربیات دلخراش و دردسرهای جدی جلوگیری کند. پیشنهاد می‌کنیم دیگر مقالات ما را در این‌خصوص مطالعه کنید:

بررسی چند حوادث دلخراش آسانسور

حوادث ساختمان گریبانگیر مدیران ساختمان

مقاله چقدر مفید بود؟

برای امتیاز دادن روی ستاره کلیک کنید

میانگین امتیازها 3.6 / 5. تعداد رای‌ها 12

آیا این مقاله کاربردی بود؟

مقالات منتخب

guest
8 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
Ramezanian
Ramezanian
4 years ago

Bebakhsid baraye bime asansor kodoom noe standard ro bayaddasht

تیم محتوای آیتکس
تیم محتوای آیتکس
4 years ago
Reply to  Ramezanian

سلام دوست گرامی، شما باید قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور و گواهی استاندارد اولیه آسانسور داشته باشید؛ شرکت‌های بیمه رویکردهای متفاوتی دارند، اما درنظر داشته باشید که معمولا شرکت‌های بیمه ترجیح می‌دهند که تحت وجود این قراردادها حاضر به پرداخت خسارت حوادث احتمالی بشوند.

رضا
رضا
4 years ago

سلام
درباره نصب سینی بین طبقات (منظور فاصله بین درب ها داخل چاه)لطفا استاندارد و دلیل نصب رو توضیح بدید

تیم محتوای آیتکس
تیم محتوای آیتکس
4 years ago
Reply to  رضا

با سلام و تشکر از توجه شما.
سینی زیر کابین و همین‌طور سینی بین طبقات آسانسور برای جلوگیری از افتادن سرویسکار، کم کردن فاصله بین دیوار و کابین، و پوشش سوراخ‌ها یا فاصله‌های احتمالی تا دیوار است. هدف از این استاندارد به‌حداقل رساندن خطر برای سرویسکار و کاربران آسانسور است.

trackback

[…] و هم به‌صورت ادواری انجام می‌شود. سرویسکاران مجرب، چک‌لیست اشکالات اداره استاندارد را درباره آسانسورها می‌دانند. اما حتی با رعایت رایج‌ترین اشکالات روال […]

trackback

[…] و هم به‌صورت ادواری انجام می‌شود. سرویسکاران مجرب، چک‌لیست اشکالات اداره استاندارد را درباره آسانسورها می‌دانند. اما حتی با رعایت رایج‌ترین اشکالات روال […]

trackback

[…] آسانسور دارید، یک سرویسکار آسانسور باتجربه چک‌لیست اشکالاتی را دارد که قبل از حضور بازرس استاندارد آسانسور، […]

trackback

[…] شوند. موارد دیگری وجود دارد که لیست کامل آن را در مقاله «چک‌لیست موارد موردنیاز برای اخذ گواهی استاندارد آسان… ملاحظه […]

مقاله‌های مرتبط

فهرست
Call Now Buttonجهت سفارش و مشاوره تماس بگیرید
8
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

محبوب‌ترین مقاله